Your Company Logo Here                                                                                                                         English|Tiếng Việt

Dịch vụ

Chúng tôi nhận:

1- Bảo trì máy móc theo định kỳ

2- Sửa chữa thiết bị máy móc công nghiệp, phục hồi trục chính, băng máy, bàn máy ...

3- Lắp đặt máy móc, di chuyển nhà xưởng