Dây đồng EDM
Your Company Logo Here                                                                                                                         English|Tiếng Việt

Dây đồng

Vật liêu : Cu 65% / Zn 35%
Đặc trưng

1. Tính ổn định cao
2. Cắt chính xác
3. Lực căng dây lớn
4. Sử dụng tốt cho các máy có hệ thống luồn dây tự động
5. Bề mặt dây sạch và có độ nhẵn cao


Vật liệu :
 Cu 60% Zn 35~39% , Al và các nguyên tố khác
1. Tốc độ cắt rất cao  (30% nhanh hơn so với Mitsubishi)
2. Độ chính xác gia công rất cao
3. Chất lượng bề mặt gia công cao
4. A Bề mặt dây sạch hơn dây EDM bình thường
5. H Thuận tiện cho việc cắt chi tiết có độ dày lớn

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu

Mã hiệu

Đường kính

Lực căng

Độ dãn dài

Dẫn xuất
(IACS)

Màu

inch

mm

N/MM2

PSI

Loại cứng

VT-10H

0.004

0.10

≥900

(≥1000)

≥130,000

(≥146,000)

3%

23%

Vàng

VT-15H

0.006

0.15

VT-20H

0.008

0.20

VT-25H

0.010

0.25

VT-30H

0.012

0.30

VT-33H

0.0132

0.33

Loại mềm

VT-20S

0.008

0.20

440~540

64,000 ~78,000

15%

VT-25S

0.010

0.25

VT-30S

0.012

0.30

 

 

 

 

Kiểu máy

Kiểu cuộn

Đường kính dây

0.10mm

0.15mm

0.20mm

0.25mm

0.30mm

0.33mm

0.35mm

Máy

Japanese

 & Taiwan

Sản xuất

P-3

 

 

P-5

 

P-10

 

 

P-20

 

 

Máy Châu Âu

Sản xuất

D-125

 

 

D-160

 

D-200

 

 

D-250

 

 

D-355